Vägkrönika

Hälsning till byn från pensionär Rolf Sandvik i Vallvik – hösten 2022

Den som med sitt fordon genom vassor byn framskridit
förstår nog hur bygdens befolkning dagligen lidit
när vägens skick varit bedrövlig och skötseln fatal
med lappning djupa hål och på vintern isig och hal,
men nu äntligen har ett under med vägen skett
ty vägens skick kan klassas som nummer ett
eftersom det utförts en grundlig preparering
av vägen och därefter en perfekt asfaltering

 


Vassor by

Framtidstro , tillväxt och livskvalitet är ledorden för Vassor i dag. I själva Vassor by som på sjuttiotalet ansågs som utdöende finns i skrivande stund (2021) över sextio barn, en utveckling som ingen kunnat förutspå. Vill du leva i en vacker by som till karaktären är just en by, men samtidigt på bekvämt bilavstånd till Vasa, ja då är Vassor den perfekta platsen att bo på. Livskvaliteten i Vassor är svår att överträffa trots att all service förutom bokbuss och butiksbil försvunnit för åratal sen.

Byn runt fjärden med Kuni, Södra Vassor, Hagnäs och Vassor har förmånen att ha Tesses Café som mittpunkt, vilket höjer servicenivån . För människor som inte handlar på hemväg från jobbet finns på tio minuters avstånd butik i Maxmo.

Lägg till ett starkt föreningsliv , utmärkta möjligheter till jakt och fiske och en vacker mångfacetterad natur med fina bostadstomter, och du har den miljö som moderna människor drömmer om i dag.

På våra internetsidor kommer det att finnas mycket att läsa och begrunda. En inblick i både nutid och historia ger vår historiekommmitté som levererar ett stort fotoarkiv och flygbilder över hela byn och som skildrar många starka personligheter som det aldrig funnits brist på i Vassor.

Den glädje som Vassorspexen bjöd på lever ännu och framtidstron är stark. Framtiden är vår!

Stig Beijar

Länk till Larven Work Park

Foto: Vbl

Länk till Tesses

Fisketävling vid bodstranden

Älgjaktlaget pausar i Kuniskogen

Foto: Vassor bys historiekommitté

Körbanan blev klar från Kilen genom Vassor till Ölis 28.9.22. Bilden från Kilsback (Mossis back)