Arbetet med Vassor bys historia V har tillfälligt stannat på grund av coronan. Det betyder inte att allt arbete avstannat. Fotoarkivet med 2100 bilder har bearbetats för att passa in i Webbhusets program Katalogen som kommar att ingå i våra nätsidor. Det är troligt att allt material som nu finns på Vassor bys historiekommittes sidor på Google inte kommer att föras in på vår hemsida på vassor.fi. Ett undantag är fotoarkivet som kommer att finnas endast på våra nya sidor.

Bertel Wik att gett gårdsnamn på bilder från 30- och 40-talen. De kommer att ingå i Katalogen.

Vassorspex
har äverförts från DVD eller VHS till mp4 filer som kan kopieras till minnessticka och visas på TV eller dator.

1984 Vass i heimani (Lars-Erik Östergård)
1985 Vassorspex (Vidiamo)
1986 Liivi ji in skatt (Vidiamo)
1987 Drömmar förgifta
1988 Plintin po uunsgålvi (början borta)
1989 Vem ska bloås 2 (Malax TV DVD)
1990 Haldin fasaadin (Malax TV DVD)
1991 Stjut po juul (Malax TV) DVD
1996 An kan int na anna en jäär åte (Malax TV DVD)

Lars-Erik Östergård och Vidiamo (Roland Wiik) har per telefon bekräftat att de inte har några rättigheter till inspelningarna.

Arbetet på att få en användbar hemsida och ett sökprogram för Vassor bys fotoarkiv pågår. Domainnamnet vassor.fi är registrerat och parkerat hos Hosting Palvelu. Vassor bys samfällighet har genom anslutning till Hembygdsförbundet fått tillgång till gratis hemsida. Programmet Katalogen som leveraras av Webbhuset kommer att medföra kostnader, men ger via vår hemsida möjlighet att söka bland våra 2200 bilder. Korrekturläsning av bildtexterna pågår.