Arbetet med Vassor bys historia V stannade tillfälligt på grund av coronan. Under tiden har fotoarkivet med över 3000 bilder bearbetats för att passa in i Webbhusets program Katalogen som ingår i våra nätsidor. Det är troligt att allt material som nu finns på Vassor bys historiekommittés sidor på Google inte kommer att föras in på vår hemsida på vassor.fi. Ett undantag är fotoarkivet som kommer att finnas endast på våra nya sidor.

Bertel Wik att gett gårdsnamn på bilder (en del flygfoton) från 30- och 40-talen. De ingår i Katalogen under sökordet gårdsnamn.

Vassorspex
har överförts från DVD eller VHS till mp4 filer som kan kopieras till minnessticka och visas på TV eller dator.

 • 1984 Vass i heimani (Lars-Erik Östergård)
 • 1985 Vassorspex (Vidiamo)
 • 1986 Liivi ji in skatt (Vidiamo)
 • 1987 Drömmar förgifta
 • 1988 Plintin po uunsgålvi (början borta)
 • 1989 Vem ska bloås 2 (Malax TV DVD)
 • 1990 Haldin fasaadin (Malax TV DVD)
 • 1991 Stjut po juul (Malax TV) DVD
 • 1996 An kan int na anna en jäär åte (Malax TV DVD)

Lars-Erik Östergård och Vidiamo (Roland Wiik) har per telefon bekräftat att de inte har några rättigheter till inspelningarna.

Arbetet på att få en användbar hemsida pågår. Domainnamnet vassor.fi är registrerat och parkerat hos Hosting Palvelu. Vassor bys samfällighet har genom anslutning till Hembygdsförbundet fått tillgång till gratis hemsida. Programmet Katalogen som leverarades av Webbhuset medförde  kostnader som Kvevlax sparbank gav bidrag till. Katalogen som nås via vår hemsida ger möjlighet att söka bland våra 3000 bilder. Korrekturläsning av bildtexterna pågår.

Transkriberade video- och ljudfiler:
Åren 2020–2021 har intervjuer och videoinspelningar transkriberats

 • Intervju med Robert Forsman (Estrid Berg och Håkan Kuni)
 • Intervju men Viktor Wiik (Thomas Kuni)
 • Intervju med Johanna Kuni (Thomas Kuni)
 • Intervju med Venla Backman 1 (Siv och Kjell Herberts)
 • Intervju med Venla Backman 2 (Siv och Kjell Herberts)
 • Video Laggen (Håkan Kuni, Estrid Berg, Robert, Lennart och Elna Forsman)
 • Video Jakob Södergård och Sanfrid Hinders (Viking Åberg och Gunvor Svarvar)
 • Video Kuni jordgubbar (Susanne och Alf-Göran Näsman)
 • Video intervju Harry Holtti (Susanne och Alf-Göran Näsman)
 • Video intervju Ellen Kuni (Susanne och Alf-Göran Näsman)
 • Video intervju veteraner (Susanne och Alf-Göran Näsman)
 • Video Wasberg 1 gödkor (Susanne och Alf-Göran Näsman)
 • Video Wasberg 2  mjölkkor (Susanne och Alf-Göran Näsman)
 • Video Wasberg 3 Elvi (Susanne och Alf-Göran Näsman)
 • Video Östman (Norrstu)
 • Video Åberg

Lista över elever som gått i Vassor och Kuni folkskola har renskrivits

Andreas Eriksson och Nicklas Örn har fotogaferat Vassor - Södra Vassor - Kuni - Mälsor och Hagnäs området sensommaren och vintern 2018. Bilderna har tagits med drönare och paramotorflyg. Originalbilderna är av god kvaliet och upplösning. Det betyder att att delar av bilden kan klippas ut och förstoras. Historiekommittén äger bilderna. Bilderna kan sändas som bilagor till mej till den som så önskar.