Lekpark i Vassor, Isak Heir rutschar

Isak Heir rutschar ner för klätterställningens rutschkana medan mamma Sanna-Sofia Heir (till vänster), Melker Käld, Tobias Käld, Tom Heir samt Minna Östman och Ella Käld tittar på. Se Vbl text. Lekpark vid Sandåsvägens korsning. Lekplats Läs mera...

Grunduppgifter
Typ: Bild
Signum: 1857.00
Beskrivning
Språk: Svenska
Historia
Tid: 2020
Aktörer