Johannes Åman (Grånnbacken), Edit Å ...

Johannes Åmans gård på Grånnbacken

Aktörer
utgivare: Vassor bys samfällighet
donator: Helge Åman
Typ
Bild
Media id/signum
0450.00