Wasbergs gård Utibyn ...

Mickel Wasbergs gård Utibyn ”Waasbäs-Mittjil”. Mickel var född 1886. Lanthandel fanns i gården 1886–1899.

Aktörer
utgivare: Vassor bys samfällighet
donator: Torsten Rabb
Typ
Bild
Media id/signum
0075.00