Alf Forsén (1937–2014)

Alf Forsén (1937–2014)

Aktörer
utgivare: Vassor bys samfällighet
donator: Margareta Södergård
Tid
1955 - 1957
Typ
Bild
Media id/signum
2099.00