Agners Öijar g. Ekman och ...

Agnes Öijar g. Ek och Ester Örn g. Lundberg 1939

Aktörer
utgivare: Vassor bys samfällighet
donator: Margareta Lundberg
Tid
1939
Typ
Bild
Media id/signum
1840.00