1. Elvi (Kuni) och Oskar ...

1. Elvi Forsman (f. Kuni) och Oskar Wasbergs gård, 2. Lennart Forsmans och Elna Forsmans (f. Örn) ”gambä stugon” och 3. deras nya vita stuga. Troligen fotograferat på 60-talet för Oskar köpt en vit Volvo 145 år 70 eller 71. Nr 2 (Lennarts) revs 1978. Se VBH III s. 261.

Aktörer
utgivare: Vassor bys samfällighet
donator: Torsten Rabb
Tid
1970 - 1979
Typ
Bild
Media id/signum
1830.00