1. Olga Berg, 2. Evert Berg, 3. Aug ...

1. Olga Berg g. Bäck, 2. Evert Berg, 3. August Berg, 4. Isak Berg, 5. Ellen Berg, 6. Ida Berg, 7. Maria Berg, 8 Edit Berg g. Nygård och 9. Aina Berg g. Forsén. Bodde på Sundbacken.

Aktörer
utgivare: Vassor bys samfällighet
donator: Astrid Kuni
Typ
Bild
Media id/signum
1626.00