Albert Wik utnämndes till underoffi ...

Albert Wik utnämndes till underofficer i Tyskland 11.2.1918 och senare till fältväbel.

Aktörer
utgivare: Vassor bys samfällighet
donator: Bertel Wik
Typ
Bild
Media id/signum
1383.00