Alfred Hurr/Rönnberg, Verner Rönnbe ...

Alfred Hurr/Rönnberg, Verner Rönnberg och Ragnar Rönnberg

Aktörer
utgivare: Vassor bys samfällighet
donator: Svea Hjort
Typ
Bild
Media id/signum
1314.00