Alf Grops utställning av fynd i sko ...

Alf Grops utställning av fynd i skogen. Destillation.

Aktörer
utgivare: Vassor bys samfällighet
donator: Alf Grop
fotograf: Viking Åberg
Typ
Bild
Media id/signum
1023.00