"Dyng" transport: Fr. v. Valdine Örn ...

"Dyng" transport: Fr. v. Valdine Örn f. Friberg, Johanna Svanberg f. Rabb,
Regina Södergård f. Rabb. VBH IV s. 347

Aktörer
utgivare: Vassor bys samfällighet
Typ
Bild
Media id/signum
1018.00