Albert Frantz, t. v. Hilma Sticksund ...

Albert Frantz f. 1892 i Tottesund bodde på Smedis, emigrerade som ung till Amerika, t. v. Hilma Sticksund med systrar från Koskö

Aktörer
utgivare: Vassor bys samfällighet
donator: Maj-Britt Ivars
Typ
Bild
Media id/signum
0835.15