Aili Åman i gungstol (Sandåsen) ...

Aili Åman i gungstol (Sandåsen Abbisis)

Aktörer
utgivare: Vassor bys samfällighet
donator: Torsten Rabb
Typ
Bild
Media id/signum
0768.00