Alfred Wasberg (Vallvik) med hästen ...

Alfred Wasberg (Vallvik) med hästen Laudator

Aktörer
utgivare: Vassor bys samfällighet
donator: Bertel Wik
Typ
Bild
Media id/signum
0637.01