"Kiilsfaster" = Johanna Wik g. Iva ...

"Kiilsfaster" = Johanna Wik g. Ivars bodde på Kilen, Nytomt (Wik) hemmans torp som Torsten Rabb tecknat som Kihlviks torp i VBH III.

Aktörer
utgivare: Vassor bys samfällighet
donator: Bertel Wik
Tid
1890 - 1899
Typ
Bild
Media id/signum
0625.02