Wickströms stuga + mänskor. På det ...

Wickströms stuga. Fr. v. Sigrid Åberg, Maria Åberg, Agda Åberg, Julia (Lula) Wickström, Hildur Åberg, Edla Wickström och Elin Bergsten (Julias syster).

Aktörer
utgivare: Vassor bys samfällighet
donator: Gunvor Svarvar
fotograf: John Wickström
Tid
1920
Typ
Bild
Media id/signum
0445.01