Albert Wik på Nytomtbacken ...

Albert Wiks gård på Nytomtbacken

Aktörer
utgivare: Vassor bys samfällighet
donator: Gunvor Svarvar
Tid
1938
Typ
Bild
Media id/signum
0436.02