Elisabet (Betty) och Anna Wickström ...

Elisabet Wickström (Betty) och Anna Wickström

Aktörer
utgivare: Vassor bys samfällighet
donator: Gunvor Svarvar
fotograf: Laurens, Vasa
Typ
Bild
Media id/signum
0434.01