Kuniflickor, Ellen Finne g. Björk, ...

Kuniflickor, Ellen Finne g. Björk, Oline Wik g. Örn och Aina Grop g. Wahlström.

Aktörer
utgivare: Vassor bys samfällighet
donator: Alfred Grop
Typ
Bild
Media id/signum
0420.03