Från vänster: 1. Levi Örn 2. Aina G ...

Från vänster: 1. Levi Örn 2. Aina Grop g. Wahlström 3. Adolf Wasberg 4. Elin Willför g. Lundgren 5. Lars Haldin 6. Alice Wik g. Haldin 7. Axel Grop 8. Alfred Grop 9. Joel Friberg 10. Oline Wik g. Örn.

Aktörer
utgivare: Vassor bys samfällighet
donator: Alfred Grop
Tid
1940 - 1949
Typ
Bild
Media id/signum
0406.00