Flygfotografi: Dalas, Wasberg/Rabb ...

Flygfotografi: Dalas, Wasberg/Rabb. I bakgrunden Hugo Vasbergs gård

Aktörer
utgivare: Vassor bys samfällighet
Typ
Bild
Media id/signum
0377.10