Flygfotografier: Siländet, Åkersid ...

Flygfotografi över Södra Vassor: Siländet, Åkersidan, Kroken. Småöarna, Rösslet, Västerfallet, Slätan och Stornäsholmen

Aktörer
utgivare: Vassor bys samfällighet
donator: Luftstr.krafterna
Typ
Bild
Media id/signum
0377.08