Flygfotografi: byn sedd söderifrå ...

Flygfotografi: byn sedd söderifrån

Aktörer
utgivare: Vassor bys samfällighet
fotograf: Luftstridskrafterna
Typ
Bild
Media id/signum
0377.06