Flygfotografier: Från Plassberget m ...

Flygfotografier: Från Plassberget mot byn

Aktörer
utgivare: Vassor bys samfällighet
fotograf: Luftstridskrafterna
Typ
Bild
Media id/signum
0377.04