Begravning vid Storbacka 1943. Sold ...

Begravning vid Storbacka 1943. Soldat Evert Valdemar Storbacka dog i tbc i Kronoby 10.4.43 och begrovs på Fridhem begravningsplats. Fr. v. Ester Frantz, Betty Storbacka, Signhild Storbacka, Elin Storbacka och Fridolf Storbacka. Vassor bys likvagn. Soldater

Aktörer
utgivare: Vassor bys samfällighet
donator: Torsten Rabb
Tid
1943
Typ
Bild
Media id/signum
0086.00