Linberedare vid Villis: Elin Vasber ...

Linberedare vid Villis: Elin Vasberg, Siv Vasberg g. Wik, Ester Frantz, Ingrid Pada och Edit Storbacka.

Aktörer
utgivare: Vassor bys samfällighet
donator: Torsten Rabb
Tid
1950 - 1959
Typ
Bild
Media id/signum
0082.00