Vickströms första motorfabrik 1907- ...

Wickströms första motorfabrik 1907–9 i Brändö, i knallhatt Jakob Wickström (arbetsledare) g. med Lisa Östman (Norrstu)

Aktörer
utgivare: Vassor bys samfällighet
donator: Torsten Rabb
Tid
1907
Typ
Bild
Media id/signum
0079.00