Johannas och Anna Gretas stuga på K ...

Johannas och Anna Gretas stuga på Kilen, Nytomt hemmans torp, fr. v. Anna Maria Kihl g. Strandberg, "Kiils Faster" = Johanna Ivars f. Wik och Anna Greta Kihl f. Smeds.

Aktörer
utgivare: Vassor bys samfällighet
donator: Torsten Rabb
Typ
Bild
Media id/signum
0077.00