Enelia Åman. Från Grånnbacken ...

Enelia Åman g. Kastus till Amerika. Från Grånnbacken

Aktörer
utgivare: Vassor bys samfällighet
donator: Torsten Rabb
Tid
1936
Typ
Bild
Media id/signum
0068.00