Vassor småskola 1932. Första raden ...

Vassor folkskola (småskolan) 1932. Första raden från vänster: 1. Edvin Vestergård (dog ung), 2. Sven Norrgård, 3. Artur Örn, 4. Ingrid Norrback f. Wik, 5. Ragnhild Rabb, 6. Ines Öijar, 7. Alice Rabb. Andra raden från vänster: 1. Erik Rabb, 2. Lasse Stenmark, 3. Karl Storm, 4. Nils Åman, 5. Arne Rabb, 6. Erik Örn (från Brännbacken). Tredje raden från vänster: 1. Anders Sandén, 2. Sven Vestergård, 3. Sven Lundberg, 4. Harry Udd, 5. Saga Örnberg f. Wik, 6. Gunhild Beijar, 7. Alice Uddström, 8. Lärare Ellen Berg. Fjärde raden från vänster: 1. Barbro Ahlskog g. Ahlskog, 2. Hilda Fant f. Östman, 3. Gunhild Östman, 4. Ester Örn g. Lundberg, 5 Dagny Strandberg g. Smeds, 6. Elin Lövgård f. Storbacka, 7. Vera Örn f. Wasberg, 8. Ester Rabb (Ann Britas Ester), 9. Else Heir.

Aktörer
utgivare: Vassor bys samfällighet
donator: Torsten Rabb
Tid
1932
Typ
Bild
Media id/signum
0061.00