Gårdarna Wik och Nyberg ...

Nybergs (Aittamäki) gård med gaveln mot vägen och Nygols (Wik) gård med långsidan mot vägen. Uppibyn

Aktörer
utgivare: Vassor bys samfällighet
donator: Gösta Forsell
Typ
Bild
Media id/signum
0058.00