Jordgubbsförsäljare, Senny Nykvist ...

Jordgubbsförsäljare på torget i Vasa. Senny Nykvist f. Örn, Ester Ohlis/Wallén f. Storbacka, Ester Lundberg f. Örn och Elvi Skräddar f. Rabb. Se VBH IV s. 373

Aktörer
utgivare: Vassor bys samfällighet
donator: Torsten Rabb
Tid
1950
Typ
Bild
Media id/signum
0042.00