Utgrävt röse. Se sidan ...

Utgrävt röse. Se sidan 19 i VBH III.

Aktörer
utgivare: Vassor bys samfällighet
donator: Torsten Rabb
Typ
Bild
Media id/signum
0031.06