Beata Sillman

Beata Sillman "Rådd-Baata" har försökt sälja björkrisvisplar och kanske fått en kopp kaffe hos Wickströms på Västerbacken (motortillverkaren John Wickströms barndomshem). Beata (1860–1933) är född på Brännbacken bodde en tid i Råddon i Kunisund, därav namnet ”Rådd-Baata”. Hon är en av de få Vassorbor som träffat Mannerheim då han var på genomresa och bytte häst hos Israel Wasberg. Hon önskade överbefälhavaren Guds välsignelse, sjöng en egen sång och fick för det en slant. Hennes backstuga fanns på Lillöskatan. Foto: John Wickström, 1920-tal.

Aktörer
utgivare: Vassor bys samfällighet
donator: Kristian Sellberg
fotograf: John Wickström
Tid
1920 - 1929
Typ
Bild
Media id/signum
0029.00