Vävkurs i Jossas Jannis gård. Frå ...

Vävkurs i ”Jossas Jannis” stuga, Johan Johansson Örns och Anna Lisa Örns stuga (Anna Lisa f. Beijar i Petsmo). Från vänster stående (bakre raden): Elin Nyman, Alda Öling (från Skogs-Isakas), Ida Rabb g. Rabb, Elin Friberg g. Björkgren från Malax, barnflicka hos Svarvars, Etel Örn g. Frantz, Etel Östman g. Selén, Elna Örn g. Forsman, Agda Norrgran f. Wik, Rode Ahlskog g. Smeds, Elna Sandén, Sigrid Åberg g. Hellström, Irene Hinders, Signe Beijar g. Forsman och Ingrid Östman g. Åberg. Framför: Maria Hinders, Rut Öijar g. Ekman, Enelia Åman g. Kastus, Anna Maria Strandberg och Elin Friberg (från Malax g. Björkgren). Fotograferade i stugans andra våning.

Aktörer
utgivare: Vassor bys samfällighet
fotograf: Emil Rabb
Tid
1934
Typ
Bild
Media id/signum
0010.00