Isak Storbacka jämte barn. Ingrid S ...

Isak Storbacka jämte barn. Ingrid Storbacka g. Pada, Edit Storbacka, Ester Storbacka g. Wallén g. Ohlis. Huset i bakgrunden stod vid Backas nedanför huvudbyggnaden med gaveln mot vägen. Det flyttades till Ånäset på 1930-talet som bostad åt Arvid Storbacka och Anna Storbacka.

Aktörer
utgivare: Vassor bys samfällighet
donator: Torsten Rabb
Tid
1920 - 1929
Typ
Bild
Media id/signum
0008.00