Stormis kvarn på Lillön. Isak Storm ...

Stormis kvarn på Lillön. Isak Storm f. 1846 i Kärklax kom till Vassor 1905 och byggde kvarn Norribyn och sedan på Lillön. Kvarnen var i bruk ännu på 1920-talet. Väderkvarn.

Aktörer
utgivare: Vassor bys samfällighet
donator: Gunvor Svarvar
fotograf: Victor Ahlskog
Tid
1920 - 1929
Typ
Bild
Media id/signum
0001.00