2564 träffar
Bild Titel Beskrivning Tid
Bengt Wik och Bengt Eurs framför en ...
Ida Östman ”Löövis-Iida” ...
Flygfotografi: Vy över Kunistan år ...
Flygfotografi: Kunistan med gårdsnamn ...
Flygfotografier: Vassorfjärden til ...
Flygfotografier: Från Plassberget m ...
Flygfotografi: Kilen förstoring, de ...
Flygfotografi: byn sedd söderifrå ...
Flygfotografier: Siländet, Åkersid ...
Flygfotografi: Centrala delar av by ...
Flygfotografi: Dalas, Wasberg/Rabb ...
Flygfotografi: Norrstu, Otto Östman ...
Flygfotografi: Åberg, Örn, Wickströ ... 1957
Flygfotografi: Vy över byn från väst... 1933
Flygfotografi med gårdsnamn år 1933 1933
Flygfotografi över Sandåsen. ... 1950-1959
Nytomt syskonen med familjer framfö ... 1938
Fam. Svarvar på Nytomt: Wiktor Svar ...
Kusiner från Nytomt: Börje Svarvar, ...
På besök i Västerhankmo 1927, Nytom ...
Brudparet Johannes Åberg och Maria ... 1907
Två skogshuggare i Amerika: Johanne ... 1910-1919
Edla Södergård g. Örn, Hanna Rabb g ...
Ellen Wasberg, Robert Östman och Hi ...
Systrarna Wik från Nytomt, Hanna W ...
Norrstu: Jenny Östman, Bruno Östman ... 1919
Anna Lisa Örn g. Östman med anhöri ...
Möte utanför Ö:hankmo? bapt. böneh ... 1900
Tredje fr. v. Wiktor Svarvar + slä ...
Hästar på Brännbacken, 7 häst ...
Alfred Östman i sulky vid Smedis. ...
Alfred Östman och Anna-Lisa Östman ...
Sold. Robert Östman, u.serg. san ... 1940-1949
Vassor bönehus, arbetare fr. v. Robe ... 1954
Vassor bönehus: Stagnäs, Uno Wik ... 1954
Brudparet Adele Nykvist f. Vester ... 1944-1945
Korsu utvändigt i Östkarelen ... 1940-1944
Anders Beijars privata Ay-tjur ... 1950-1959
Erik Öman från Bjynis ...
Fam. Johan-Erik Ivars-Östman, h. Gr ... 1900
Slöjdkurs. Från vänster: Fr. v. Slöj ...
Soldater i snödräkt i uppställning ... 1940-1949
Robert Östman, hingsten Gustav ...
Från vänster: 1. Levi Örn 2. Aina G ... 1940-1949
Aina Wahlström f. Grop och Arne Wah ...
Lövgårds: John Lövgård och Arne Wa ...
John Lövgård, Albin Grop och Albin ...
Albin Grop och Johan Lövgård ...
Nätbindare: Br. Lövgård ...
Kuni skofabriks personal ...
Johannes Nyfors (Krigar) 80-årskala ... 1942
Johannes Nyfors (Krigar) 80-årskala ... 1942
Johannes Nyfors (Krigar) 80-årskala ... 1942
Hos Hemming Örn. Gunnel Wahlström f ...
”Fassis” stuga på Mälsor, Solveig W ...
Karl Gustav Mälsors gård ...
Aina Grop g. Bäckström, Johannes Gr ...
Wahlströms gård på Oxholmen, på tra ...
Hanna Lövgård och Jan Lövgård ...
Hulda Nylund f. Finne och Nils Nylu ...
Hanna Grop m.fl. ”Karl Gustavs”. Ai ... 1940-1949
Hanna Grop m.fl. ”Karl Gustavs”. Ar ...
Sigfrid Mälsor+18 andra ... 1940-1949
Hanna Grop o Karl Grop med barnen A ... 1940-1949
Kuniflickor, Elin Wahlström g. Str ...
Kuniflickor, Sally Rådman g. Lassu ...
Kuniflickor, Ellen Finne g. Björk, ...
Elever i Kuni folkskola ... 1927
Elever i Kuni folkskola ...
Anni Klemets, okänd, Sigrid Klemets ...
Söndagsskola på Ånäset. Söndagsskol ... 1966
Maria Kuni f. Åman 1834 ...
Karl Södergård (Gord el. Gard), h. ...
Jonas Näsmans hustru Brita Södergård ... 1900
Edla Vennberg g. i Amerika med Benj ...
Vassorbor i Örebro bakre raden frå ... 1950-1959
T. v. Ida Ek och t. h. Maria Udd i Amerika ...
Ida f. Häggström g. Östman (Bjynis) ... 1908
Gerda Åberg och Ester Rabb i Husmod ... 1920-1929
Elisabet (Betty) och Anna Wickström ...
Elisabet f. Wickström och Emanuel Löv ...
Grupp på Åbergs gård framför Wickst ... 1937
Viktor Svarvars på Nytomtbacken ... 1938
Albert Wik på Nytomtbacken ... 1938
Från vänster 1. Robert Östman 2. Ag ... 1937
Johannes Dahlberg och Ida ...
Isak Nykvist f. Udd och Greta Lis ...
Nykvist: Sigfrid Nykvist, Georg N ... 1930-1939
Sigrid Hellström f. Åberg och Ever ...
Johan Wickströms begravning 1. 2. J ... 1916
Hjördis Ena f. Östman, Agda Åberg g ... 1930-1939
Hanna Rabb g. Svanberg och Anna Mar ...
Carita Antell f. Åberg och Ben Ant ... 1977
Wickströms stuga + mänskor. På det ... 1920
Wickströms stuga + mänskor. På det ... 1920
Stor emigrantsamling i USA Fr. v. 1 ....
Isak Erik Vaslund f. 1868, Skräddar ...
Gärdesgårdsbarn på Västerbacken. I ...
Rudolf Udd (sitter), Elis Örn, ?, H ... 1940-1949
Johannes Åman (Grånnbacken), Edit Å ...