2647 träffar
Bild Titel Beskrivning Tid
Holger Nässlin m.fl. i USA ...
Johannes Hinders m.fl. i USA. Tonår ... 1910-1919
Sittande till vänster Johannes Hind ...
Johannes Hinders m.fl. I USA. J H s ...
T.v. Johannes Hinders och Karl Udd ...
Johannes Hinders m.fl. I USA ...
Johannes Hinders m.fl. I USA ...
Johnnes Hinders med fru och barn (G ...
Hanna Rabb = Nyoåkäshanna f. 1892 ...
Systrarna Hanna och Maria Rabb, Ma ...
Ida Ek jämte man och barnbarn ...
Ida Rabb f. 1889 och Ida Örns bror ...
Konfirmander: Kyrkoh. Klas Edvin K ...
Vassor folkskola: Militärisk uppställning ... 1920-1929
Vassor folkskola 1951. Bror Siegfri ...
Vassor folkskola 1952. 1. Bror Sieg ...
Vassor folkskola 1953. 1. Bror Sie ...
Vassor folkskola 1955-6. Bror Sieg ... 1955-1956
Vassor folkskola 1955-7. Bror Siegfri ... 1956-1957
Vassor folkskola 1958-9 Ellen Berg, ... 1958-1959
Vassor folkskola 1959-60. 1. Bengt En ... 1959-1960
Vassor folkskola: klassfoto ... 1936
Vassor folkskola: grupper ...
Vassor folkskola: grupper ... 1960-1969
Vassor folkskola: handarbete ... 1936
Vassor folkskola: grupper ...
Vassor folkskola: grupper ...
Vassor folkskola: Bagarstugan, Bibb ...
Johannes Flinkfelt och Alfred Hinde ... 1920-1929
Ellen Hinders g. Björndahl f. 1902 ...
Söndagsskolfoto, utfärd till Mattas ... 31.3.1935
Söndagsskolfoto 1939–1940.1 Herbert ... 1939-1940
Söndagsskolfoto 1941 i Gamla böne ... 1941
Söndagsskolfoto 1924–1924. 1 Torst ... 1942-1943
Kyrkans söndagsskolfoto. Åke Bergma ... 1933-1944
Laggen: Harald Storkrubbs gård, ba ... 1965
Vassor nykterhetsförenings sångkör, ... 1938
Bakom ”Sandos-Mittjilas rian” Maria ...
Höbärgning på Sandåsen, Hästen Port ...
Rafael Åberg höbärgar med barnen Ca ... 1960-1969
Anna Lisa Rabb med barn. Fr. v. Mari ... 1920-1929
Alfred Mickelsson Rabb med mor Anna ...
Rigmor Nyman g. Ivars, Tilda Forsma ...
Ernst Rabb t. h. och Alvar Hellman t. v. ... 1930-1939
Rabb (Sandås) och Nyman. Från vänst ...
Sykurs på Vassor folkskola. Främre ... 1927
Potatisupptagning hos ”Vestäback-Jo ...
Albert Smeds, Edvin Strandberg, Sig ...
Fritjof Wik i skoluniform ...
Rudolf Udd som rekryt ...
Rudolf Udd m.fl. som minröjare, nr ... 1940-1944
Minröjare, nr 3 från vänster är Rud ... 1940-1944
Jarl Udd som rekryt ...
Vassorbor på folkdemokratisk landsk ... 1952
Robert Udd till höger i löpgrav ...
Viola f. Gleisner och Kurt Udd. V ...
Släktmötet vid ”Nyyback-Vääneras” ...
Kyrkans söndagsskola. Elever och lä ...
Arvid Rabb och Vilhelm Sandvik ... 1928
Ungkarlar på Stornäsholmen. 1. Eval ...
Barn på gärdesgård Västerbacken. Fr ... 1925
Johannes Gustavsson Åman ”Grånn-Jan ... 1920-1929
Jakob Södergård f. 1837 med dotter ... 1905
Klemets på Herris stranden. Bakre ra ...
Klemets och Dalas på Hagnäs. Ståen ...
Karl Klemets gård på Herris strande ...
Fr. v. Edla Rabb (Nyåkers), Alma Wi ... 1913
Erik Wik på Bastuholmsvallan ... 1935
Damer i Vassor fria församling saml ...
Edla Wickström. Dotter till koppa ...
Linnea Uddström och Tor Rosenkvists ...
Serafina och Artur Nykvist ...
Strand-Marias stuga, senare Uddstr ... 1915-1920
Maria Viklund g. Udd "Strandmarii" ... 1917
Alice Uddströms gård på Lillön ...
Emil Hinders gård i Lillön. Från vä ...
Anders Uddström som polis ...
Stadsträdgårdmästarfam. Reval. Sitt ... 1933
Pingstvänner, möte på Källbacken. 1 .... 1950-1959
Dikesgrävare för mudderverket. Fr. v. ...
Fr. v. Senny Örnberg, Irene Hinders ...
Gustav Frantz m.fl.F r. vänster: 1 ....
Anni och Ragnar Norrgårds gård på N ...
Edla Rabb och Hanna Rabb Nyåkern. ...
T.v. Maria Vaslund "Skrädda-Marii" ... 1940-1949
Ungdomar med vimpel i topp. Stående ...
Fridhems styrelse invigning 1934, f ... 1935
Vassor folkskola 1924–1925. Rad 1 f ... 1925
Tröskning hos Isak Sandvik med ångl ... 1905
Familjen Sandvik på Nytomt slutet a ... 1890-1899
Vilhelm Sandvik och Alfred Wik. W ...
Evert Storbacka och Artur Sandvik. ...
Vassorbor i Ontario, 1. ? 2. Oskar ...
Fiskare i Mickelsörarna på Aspskär ... 1930-1939
Potatisupptagning på Stornäsholmen: ... 1943
Stornäsholmen, Ester Sandvik, Fahle ...
Tre pojkar hos fotograf: Emil Rabb ... 1910-1919
Tre Wikar, Artur Sandvik, Vilhelm S ... 1910-1919
Vägbygge över Stornäsholmen, Gösta ... 1954
Eriksvik, Viktor Ahlskogs gård på ... 1926