Alfred Kuni gård ...

Alfred Kunis gård där telefoncentralen fanns under lång tid. Gårdens framsida och baksida.

Aktörer
utgivare: Vassor bys samfällighet
donator: Synnöve Rabb/Margareta Södergård
Typ
Bild
Media id/signum
1810.00