Karl Södergård (Gord el. Gard), h. ...

Karl Södergård (Gord el. Gard), h. Katarina Pesonen (Munsala), barn födda i Am. Se 361, 1

Aktörer
utgivare: Vassor bys samfällighet
donator: Gunvor Svarvar
fotograf: J. Johansson
Typ
Bild
Media id/signum
0426.00