Wahlströms gård på Oxholmen, på tra ...

Wahlströms gård på Oxholmen, på trappan Arne Wahlström. F.d. Lövgårds och lärare Schoultz

Aktörer
utgivare: Vassor bys samfällighet
donator: Alfred Grop
Typ
Bild
Media id/signum
0414.00