Hos Hemming Örn. Gunnel Wahlström f ...

Hos Hemming Örn. Gunnel Wahlström f. Willför och Greta Sandvik g. Wiklund

Aktörer
utgivare: Vassor bys samfällighet
donator: Alfred Grop
Typ
Bild
Media id/signum
0411.00