Soldater i snödräkt i uppställning ...

Soldater i snödräkt i uppställning.

Aktörer
utgivare: Vassor bys samfällighet
donator: Robert Östman
Tid
1940 - 1949
Typ
Bild
Media id/signum
0403.00