Flygfotografi: Kilen förstoring, de ...

Flygfotografi: Kilen förstoring, del av Kilskärr till höger nere och Plassberget.

Aktörer
utgivare: Vassor bys samfällighet
fotograf: Luftstridskrafterna
Typ
Bild
Media id/signum
0377.05