"Samling vid pumpen", med pump ...

"Samling vid pumpen", med pump och tillbehör för kreaturens välbefinnande. På fotografiet fr. v. Kerstin Johansson g, Johansson (Elna Wasbergs dotter), Siv Vasberg g. Wik och Inger Vasberg g. Smeds. Bilden är från Brännbacken och det kan vara Segervalls källa som låg en bit norrut från Sorteranhuset.

Aktörer
utgivare: Vassor bys samfällighet
donator: Bertel Wik
fotograf: Hugo Vasberg.
Tid
1992
Typ
Bild
Media id/signum
0129.00