Backas mangårdsbyggnad, Heir bostäl ...

Backas mangårdsbyggnad, Heir boställe

Aktörer
utgivare: Vassor bys samfällighet
donator: Torsten Rabb
Tid
1950 - 1959
Typ
Bild
Media id/signum
0085.00