Gunvi Rabb, Rose Rabb, Herbert Rabb ...

Gunvi Rabb g. Småros, Rose Rabb g. Sandvik, Herbert Rabb, Vilbert Rabb och Robert Rabb framför stugan. Text i bilden.

Aktörer
utgivare: Vassor bys samfällighet
Typ
Bild
Media id/signum
0057.00